ZumiFirmy i usugiNieruchomociTrasaMapy
Wyszukiwarka PKD


Wyszukiwarka NIP


Wyszukiwarka Regon


Nr PKDilośćNazwa PKD
10UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
1.10  Uprawy rolne inne niż wieloletnie
1.11.Z5771    Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
1.12.Z0    Uprawa ryżu
1.13.Z8515    Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
1.14.Z1    Uprawa trzciny cukrowej
1.15.Z6    Uprawa tytoniu
1.16.Z2    Uprawa roślin włóknistych
1.19.Z1703    Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
1.20  Uprawa roślin wieloletnich
1.21.Z30    Uprawa winogron
1.22.Z3    Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
1.23.Z1    Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
1.24.Z774    Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
1.25.Z246    Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
1.26.Z2    Uprawa drzew oleistych
1.27.Z5    Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
1.28.Z22    Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
1.29.Z206    Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
1.30.Z699    Rozmnażanie roślin
1.40  Chów i hodowla zwierząt
1.41.Z383    Chów i hodowla bydła mlecznego
1.42.Z93    Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
1.43.Z383    Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
1.44.Z3    Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
1.45.Z39    Chów i hodowla owiec i kóz
1.46.Z519    Chów i hodowla świń
1.47.Z4171    Chów i hodowla drobiu
1.49.Z2439    Chów i hodowla pozostałych zwierząt
1.50.Z28402    Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
1.60  Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
1.61.Z5313    Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
1.62.Z2930    Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
1.63.Z238    Działalność usługowa następująca po zbiorach
1.64.Z92    Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
1.70.Z69    Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
20LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2.10.Z4647    Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
2.20.Z2166    Pozyskiwanie drewna
2.30.Z257    Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
2.40.Z11962    Działalność usługowa związana z leśnictwem
30RYBACTWO
3.10  Rybołówstwo
3.11.Z1204    Rybołówstwo w wodach morskich
3.12.Z196    Rybołówstwo w wodach śródlądowych
3.20  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych
3.21.Z25    Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
3.22.Z550    Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
50WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
5.10.Z46    Wydobywanie węgla kamiennego
5.20.Z6    Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
60GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
6.10.Z26    Górnictwo ropy naftowej
6.20.Z31    Górnictwo gazu ziemnego
70GÓRNICTWO RUD METALI
7.10.Z1    Górnictwo rud żelaza
7.20  Górnictwo rud metali nieżelaznych
7.21.Z1    Górnictwo rud uranu i toru
7.29.Z5    Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
80POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
8.10  Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
8.11.Z476    Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
8.12.Z1753    Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
8.90  Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
8.91.Z39    Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
8.92.Z78    Wydobywanie torfu
8.93.Z15    Wydobywanie soli
8.99.Z49    Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
90DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
9.10.Z129    Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
9.90.Z164    Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
100PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
10.10  Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.11.Z3531    Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
10.12.Z377    Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z1876    Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.20.Z625    Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.30  Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.31.Z100    Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z261    Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z1645    Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.40  Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.41.Z228    Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z9    Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.50  Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.51.Z486    Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52.Z805    Produkcja lodów
10.60  Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.61.Z1615    Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
10.62.Z24    Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.70  Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.71.Z11884    Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z816    Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z814    Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.80  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
10.81.Z24    Produkcja cukru
10.82.Z680    Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z194    Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z261    Produkcja przypraw
10.85.Z454    Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z127    Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z870    Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.90  Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
10.91.Z572    Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
10.92.Z249    Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11.00  Produkcja napojów
11.01.Z189    Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02.Z48    Produkcja win gronowych
11.03.Z140    Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04.Z16    Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05.Z99    Produkcja piwa
11.06.Z7    Produkcja słodu
11.07.Z858    Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
120PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
12.00.Z31    PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
130PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
130Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.10.A59    Produkcja przędzy bawełnianej
13.10.B54    Produkcja przędzy wełnianej
13.10.C26    Produkcja przędzy z włókien chemicznych
13.10.D59    Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
130Produkcja tkanin
13.20.A142    Produkcja tkanin bawełnianych
13.20.B55    Produkcja tkanin wełnianych
13.20.C27    Produkcja tkanin z włókien chemicznych
13.20.D65    Produkcja pozostałych tkanin
13.30.Z1869    Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.90  Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
13.91.Z462    Produkcja dzianin metrażowych
13.92.Z3406    Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93.Z114    Produkcja dywanów i chodników
13.94.Z237    Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95.Z127    Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96.Z216    Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z870    Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
140PRODUKCJA ODZIEŻY
14.10  Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
14.11.Z1076    Produkcja odzieży skórzanej
14.12.Z1708    Produkcja odzieży roboczej
14.13.Z22532    Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z1362    Produkcja bielizny
14.19.Z2451    Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.Z887    Produkcja wyrobów futrzarskich
14.30  Produkcja odzieży dzianej
14.31.Z1140    Produkcja wyrobów pończoszniczych
14.39.Z1604    Produkcja pozostałej odzieży dzianej
150PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
15.10  Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.11.Z510    Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
15.12.Z1904    Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z4715    Produkcja obuwia
160PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
16.10.Z9936    Produkcja wyrobów tartacznych
16.20  Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
16.21.Z411    Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.Z603    Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z12132    Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.24.Z3324    Produkcja opakowań drewnianych
16.29.Z7381    Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
170PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
17.10  Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
17.11.Z27    Produkcja masy włóknistej
17.12.Z198    Produkcja papieru i tektury
17.20  Produkcja wyrobów z papieru i tektury
17.21.Z2015    Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22.Z312    Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
17.23.Z1076    Produkcja artykułów piśmiennych
17.24.Z29    Produkcja tapet
17.29.Z825    Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
180POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.10  Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.11.Z487    Drukowanie gazet
18.12.Z9763    Pozostałe drukowanie
18.13.Z4748    Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z1670    Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z543    Reprodukcja zapisanych nośników informacji
190WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
19.10.Z26    Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.20.Z206    Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
200PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
20.10  Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.11.Z61    Produkcja gazów technicznych
20.12.Z110    Produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z132    Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14.Z412    Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15.Z171    Produkcja nawozów i związków azotowych
20.16.Z401    Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17.Z5    Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.20.Z83    Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.30.Z560    Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.40  Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.41.Z651    Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z674    Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.50  Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
20.51.Z32    Produkcja materiałów wybuchowych
20.52.Z94    Produkcja klejów
20.53.Z15    Produkcja olejków eterycznych
20.59.Z469    Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.60.Z27    Produkcja włókien chemicznych
210PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
21.10.Z128    Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20.Z295    Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
220PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
22.10  Produkcja wyrobów z gumy
22.11.Z267    Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
22.19.Z1021    Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.20  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
22.21.Z741    Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z2889    Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z3215    Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z5527    Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
230PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
23.10  Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.11.Z113    Produkcja szkła płaskiego
23.12.Z822    Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.Z554    Produkcja szkła gospodarczego
23.14.Z11    Produkcja włókien szklanych
23.19.Z644    Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.20.Z127    Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.30  Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
23.31.Z165    Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.Z624    Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.40  Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.41.Z873    Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42.Z24    Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43.Z19    Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44.Z46    Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49.Z104    Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.50  Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.51.Z44    Produkcja cementu
23.52.Z81    Produkcja wapna i gipsu
23.60  Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.61.Z5212    Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z177    Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z454    Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.Z146    Produkcja zaprawy murarskiej
23.65.Z54    Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.Z1996    Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.70.Z6821    Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.90  Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.91.Z138    Produkcja wyrobów ściernych
23.99.Z354    Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
240PRODUKCJA METALI
24.10.Z104    Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.20.Z190    Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.30  Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
24.31.Z36    Produkcja prętów ciągnionych na zimno
24.32.Z47    Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
24.33.Z187    Produkcja wyrobów formowanych na zimno
24.34.Z100    Produkcja drutu
24.40  Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
24.41.Z138    Produkcja metali szlachetnych
240Produkcja aluminium
24.42.A17    Produkcja aluminium hutniczego
24.42.B108    Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.43.Z19    Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44.Z28    Produkcja miedzi
24.45.Z16    Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46.Z1    Wytwarzanie paliw jądrowych
24.50  Odlewnictwo metali
24.51.Z275    Odlewnictwo żeliwa
24.52.Z39    Odlewnictwo staliwa
24.53.Z207    Odlewnictwo metali lekkich
240Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
24.54.A110    Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
24.54.B94    Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
250PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
25.10  Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.11.Z6397    Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z3410    Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.20  Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.21.Z849    Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29.Z315    Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30.Z119    Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.40.Z63    Produkcja broni i amunicji
25.50.Z1152    Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.60  Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.61.Z4943    Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z23368    Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.70  Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
25.71.Z106    Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
25.72.Z706    Produkcja zamków i zawiasów
25.73.Z766    Produkcja narzędzi
25.90  Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
25.91.Z301    Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z82    Produkcja opakowań z metali
25.93.Z1940    Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z625    Produkcja złączy i śrub
25.99.Z5657    Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
260PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
26.10  Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
26.11.Z608    Produkcja elementów elektronicznych
26.12.Z220    Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.Z1505    Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.30.Z517    Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.Z490    Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.50  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
26.51.Z1086    Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
26.52.Z82    Produkcja zegarków i zegarów
26.60.Z154    Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.70.Z672    Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.80.Z42    Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
270PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
27.10  Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.11.Z281    Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12.Z832    Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.Z118    Produkcja baterii i akumulatorów
27.30  Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
27.31.Z9    Produkcja kabli światłowodowych
27.32.Z136    Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33.Z91    Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.40.Z1103    Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.50  Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
27.51.Z207    Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.52.Z116    Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.90.Z406    Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
280PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
28.10  Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
28.11.Z158    Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12.Z187    Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13.Z210    Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z134    Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z155    Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.20  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
28.21.Z319    Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.22.Z913    Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
28.23.Z76    Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
28.24.Z183    Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.25.Z1097    Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
28.29.Z902    Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.30.Z793    Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.40  Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
28.41.Z129    Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.49.Z129    Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.90  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
28.91.Z56    Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92.Z384    Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93.Z577    Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94.Z111    Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95.Z45    Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96.Z355    Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99.Z478    Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
290PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
290Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.10.A26    Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
29.10.B44    Produkcja samochodów osobowych
29.10.C13    Produkcja autobusów
29.10.D21    Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
29.10.E47    Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.20.Z487    Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.30  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
29.31.Z265    Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
29.32.Z1399    Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
300PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
30.10  Produkcja statków i łodzi
30.11.Z1059    Produkcja statków i konstrukcji pływających
30.12.Z722    Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20.Z414    Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.30.Z72    Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.40.Z4    Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.90  Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.91.Z66    Produkcja motocykli
30.92.Z307    Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
30.99.Z122    Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.00  PRODUKCJA MEBLI
31.01.Z5398    Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z7112    Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z157    Produkcja materaców
31.09.Z12067    Produkcja pozostałych mebli
320POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
32.10  Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
32.11.Z14    Produkcja monet
32.12.Z4651    Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z585    Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.Z448    Produkcja instrumentów muzycznych
32.30.Z492    Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z1085    Produkcja gier i zabawek
32.50.Z7931    Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.90  Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.91.Z534    Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99.Z7189    Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
330NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
33.10  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
33.11.Z2096    Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z14530    Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z4351    Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z4573    Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15.Z4389    Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16.Z73    Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17.Z312    Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z649    Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z5500    Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
350WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
35.10  Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
35.11.Z2085    Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z39    Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z94    Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z109    Handel energią elektryczną
35.20  Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.21.Z54    Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z50    Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23.Z34    Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.30.Z923    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
360POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
36.00.Z1484    POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
370ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
37.00.Z2334    ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
380DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.10  Zbieranie odpadów
38.11.Z3089    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z166    Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.20  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
38.21.Z297    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z121    Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.30  Odzysk surowców
38.31.Z472    Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z2010    Odzysk surowców z materiałów segregowanych
390DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
39.00.Z232    DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
410ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.10.Z13393    Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z120030    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
420ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.10  Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.11.Z9257    Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z445    Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z685    Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.20  Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.21.Z3356    Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z2893    Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.90  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.91.Z971    Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z11934    Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
430ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
43.10  Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.11.Z11016    Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z5552    Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z828    Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.20  Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
43.21.Z44061    Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z41648    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z7877    Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.30  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.31.Z20295    Tynkowanie
43.32.Z20598    Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z30762    Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z16646    Malowanie i szklenie
43.39.Z21933    Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.90  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
43.91.Z15741    Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z36274    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
450HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
45.10  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.11.Z25556    Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z2017    Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z78923    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.30  Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z6291    Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z18223    Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z2809    Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
460HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
46.10  Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.11.Z1180    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12.Z1827    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.13.Z2513    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.14.Z1554    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z1536    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z1745    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z4129    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z10324    Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z24539    Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.20  Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.21.Z4031    Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.22.Z1728    Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23.Z2252    Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z611    Sprzedaż hurtowa skór
46.30  Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.31.Z7199    Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z2811    Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z1747    Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
460Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
46.34.A1609    Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B902    Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35.Z877    Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36.Z1401    Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z708    Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z2083    Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z8247    Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.40  Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
46.41.Z4682    Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z13630    Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z3191    Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44.Z1658    Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45.Z2670    Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46.Z2013    Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.Z769    Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z628    Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z5046    Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.50  Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
46.51.Z1897    Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z1343    Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.60  Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.61.Z2186    Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.Z351    Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.Z1081    Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64.Z237    Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65.Z245    Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66.Z885    Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z3147    Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.70  Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
46.71.Z6479    Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z2658    Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z19894    Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z4372    Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z3276    Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z776    Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z8315    Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z67163    Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
470HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47.10  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.11.Z111775    Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z53450    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.20  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z9582    Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z9139    Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z1628    Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z3316    Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z4656    Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z1422    Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z11772    Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z7172    Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.40  Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.41.Z8790    Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z2300    Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z1894    Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.50  Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z6905    Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z10053    Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z1855    Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z3793    Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z9675    Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.60  Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z3010    Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z7959    Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z229    Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z4217    Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z1756    Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.70  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z49010    Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z8960    Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z12668    Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z2166    Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z8287    Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z22940    Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z3885    Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z30067    Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z23136    Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.80  Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.81.Z41328    Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z67618    Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z26246    Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.90  Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.91.Z24070    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z44406    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
490TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
49.10.Z28    Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.20.Z76    Transport kolejowy towarów
49.30  Pozostały transport lądowy pasażerski
49.31.Z2865    Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.Z72699    Działalność taksówek osobowych
49.39.Z13035    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.40  Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.41.Z147001    Transport drogowy towarów
49.42.Z487    Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
490Transport rurociągowy
49.50.A6    Transport rurociągami paliw gazowych
49.50.B4    Transport rurociągowy pozostałych towarów
500TRANSPORT WODNY
50.10.Z210    Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.20.Z56    Transport morski i przybrzeżny towarów
50.30.Z429    Transport wodny śródlądowy pasażerski
50.40.Z245    Transport wodny śródlądowy towarów
510TRANSPORT LOTNICZY
51.10.Z157    Transport lotniczy pasażerski
51.20  Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
51.21.Z20    Transport lotniczy towarów
51.22.Z0    Transport kosmiczny
520MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
520Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.10.A41    Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B1381    Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.20  Działalność usługowa wspomagająca transport
52.21.Z6440    Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
520Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
52.22.A222    Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B103    Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.23.Z136    Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
520Przeładunek towarów
52.24.A99    Przeładunek towarów w portach morskich
52.24.B29    Przeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.C1643    Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
520Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
52.29.A216    Działalność morskich agencji transportowych
52.29.B149    Działalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.C3937    Działalność pozostałych agencji transportowych
530DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
53.10.Z129    Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.Z3103    Pozostała działalność pocztowa i kurierska
550ZAKWATEROWANIE
55.10.Z5993    Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z20187    Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z712    Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z699    Pozostałe zakwaterowanie
560DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
560Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.10.A46203    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B2398    Ruchome placówki gastronomiczne
56.20  Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
56.21.Z7676    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z2990    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z28068    Przygotowywanie i podawanie napojów
580DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
58.10  Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
58.11.Z4668    Wydawanie książek
58.12.Z111    Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z1161    Wydawanie gazet
58.14.Z1654    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z3144    Pozostała działalność wydawnicza
58.20  Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
58.21.Z257    Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z2204    Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
590DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
59.10  Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.11.Z7421    Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z753    Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z305    Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z231    Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z1369    Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
600NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
60.10.Z184    Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z893    Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
610TELEKOMUNIKACJA
61.10.Z3808    Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z2188    Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z216    Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z1063    Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.00  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA
62.01.Z22285    Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z9600    Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z1806    Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z8090    Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
630DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
63.10  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
63.11.Z5314    Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z4434    Działalność portali internetowych
63.90  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
63.91.Z734    Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z1648    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
640FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
64.10  Pośrednictwo pieniężne
64.11.Z5    Działalność banku centralnego
64.19.Z4455    Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z358    Działalność holdingów finansowych
64.30.Z99    Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.90  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
64.91.Z796    Leasing finansowy
64.92.Z3597    Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z7943    Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
650UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
65.10  Ubezpieczenia
65.11.Z503    Ubezpieczenia na życie
65.12.Z500    Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.20.Z15    Reasekuracja
65.30.Z36    Fundusze emerytalne
660DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
66.10  Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.11.Z79    Zarządzanie rynkami finansowymi
66.12.Z2244    Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.Z17027    Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.20  Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.21.Z2314    Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.22.Z77948    Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z5663    Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.30.Z106    Działalność związana z zarządzaniem funduszami
68.10.Z5115    Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z20322    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.30  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
68.31.Z15131    Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z8533    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
690DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
69.10.Z31180    Działalność prawnicza
69.20.Z41120    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
700DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
70.10.Z680    Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.20  Doradztwo związane z zarządzaniem
70.21.Z2504    Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z30854    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
710DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
71.10  Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
71.11.Z21133    Działalność w zakresie architektury
71.12.Z49426    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
710Badania i analizy techniczne
71.20.A363    Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B5897    Pozostałe badania i analizy techniczne
720BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
72.10  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
72.11.Z108    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z1530    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z570    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
730REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
73.10  Reklama
73.11.Z30361    Działalność agencji reklamowych
730Działalność związana z reprezentowaniem mediów
73.12.A285    Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B511    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C819    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D433    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z6098    Badanie rynku i opinii publicznej
740POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
74.10.Z7029    Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z11031    Działalność fotograficzna
74.30.Z9441    Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z41617    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
750DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
75.00.Z8783    DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
770WYNAJEM I DZIERŻAWA
77.10  Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.11.Z1403    Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z593    Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.20  Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
77.21.Z1338    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z2775    Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z833    Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.30  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
77.31.Z141    Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z1449    Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z223    Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z107    Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z52    Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39.Z1406    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z146    Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
780DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
78.10.Z2576    Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z397    Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z569    Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
790DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
79.10  Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
790Działalność agentów i pośredników turystycznych
79.11.A2528    Działalność agentów turystycznych
79.11.B1032    Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z3748    Działalność organizatorów turystyki
790Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
79.90.A1875    Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B475    Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C1453    Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
800DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
80.10.Z2978    Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.Z1364    Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.30.Z443    Działalność detektywistyczna
810DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
81.10.Z1498    Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.20  Sprzątanie obiektów
81.21.Z11555    Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z8823    Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z3381    Pozostałe sprzątanie
81.30.Z8537    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
820DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
82.10  Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.11.Z4443    Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z5827    Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z2024    Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z2035    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.90  Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.91.Z898    Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.Z2884    Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z4116    Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
840ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
84.10  Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
84.11.Z5714    Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.12.Z531    Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.13.Z1315    Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
84.20  Usługi na rzecz całego społeczeństwa
84.21.Z30    Sprawy zagraniczne
84.22.Z300    Obrona narodowa
84.23.Z655    Wymiar sprawiedliwości
84.24.Z178    Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
84.25.Z429    Ochrona przeciwpożarowa
84.30.Z23    Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
850EDUKACJA
85.10.Z6111    Wychowanie przedszkolne
85.20.Z10930    Szkoły podstawowe
85.30  Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
850Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
85.31.A4338    Gimnazja
85.31.B1145    Licea ogólnokształcące
85.31.C49    Licea profilowane
850Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.32.A379    Technika
85.32.B241    Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C22    Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.40  Szkoły policealne oraz wyższe
85.41.Z432    Szkoły policealne
850Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
85.42.A80    Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.B533    Szkoły wyższe
85.50  Pozaszkolne formy edukacji
85.51.Z4918    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z2857    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z11810    Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
850Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.59.A16825    Nauka języków obcych
85.59.B22707    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z8388    Działalność wspomagająca edukację
860OPIEKA ZDROWOTNA
86.10.Z939    Działalność szpitali
86.20  Praktyka lekarska
86.21.Z30134    Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z56154    Praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z26918    Praktyka lekarska dentystyczna
860Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
86.90.A10410    Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.B4046    Działalność pogotowia ratunkowego
86.90.C20257    Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.D5972    Działalność paramedyczna
86.90.E13997    Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
870POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
87.10.Z81    Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z264    Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z677    Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z1341    Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
880POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
88.10.Z2681    Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.90  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
88.91.Z1937    Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z3110    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.00  DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
90.01.Z5457    Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z2088    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z6353    Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z2734    Działalność obiektów kulturalnych
91.00  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
910Działalność bibliotek i archiwów
91.01.A2025    Działalność bibliotek
91.01.B422    Działalność archiwów
91.02.Z393    Działalność muzeów
91.03.Z1165    Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z136    Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
920DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
92.00.Z1569    DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
930DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
93.10  Działalność związana ze sportem
93.11.Z978    Działalność obiektów sportowych
93.12.Z293    Działalność klubów sportowych
93.13.Z1627    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z4193    Pozostała działalność związana ze sportem
93.20  Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.21.Z1028    Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z9850    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
940DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
94.10  Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
94.11.Z14    Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z5    Działalność organizacji profesjonalnych
94.20.Z2    Działalność związków zawodowych
94.90  Działalność pozostałych organizacji członkowskich
94.91.Z1    Działalność organizacji religijnych
94.92.Z0    Działalność organizacji politycznych
94.99.Z17    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
950NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
95.10  Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
95.11.Z7591    Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z1988    Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.20  Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
95.21.Z3909    Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.Z5193    Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z3798    Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.Z2737    Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z1953    Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z6341    Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.00  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
96.01.Z6428    Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z61670    Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.Z3960    Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04.Z7281    Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z10290    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
97.00.Z0    GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
980GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
98.10.Z0    Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
98.20.Z0    Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
99.00.Z0    ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE


Regulamin serwisu
© 2011-2011 Grupa Onet.pl S.A.